1 Mar 20233 Dakika

Hendeseliler

Post thumbnail

Hendese

Hendese, hakkında yaptığımız derin araştırmadan sonra, bize ‘ne güzel isim seçmişiz’ dedirten bir kelime oldu. Tesadüfen bir satır arasında geçerken yakaladığımız ‘hendese’ hakkında bulabildiğimiz bütün kaynakları okuduk, evet!

Yeni tesadüf edenler için; Hendese

Yazılı kaynaklara göre hendese kelimesi ilk defa, 1300 yılında önce bir kaynakta ilk defa yazılı olarak kullanılmış. Ancak kelimenin sözlü kullanımının günlük konuşmada yaygın olduğu düşünülüyor.

Lakin biz ilginç bir şekilde, hendese kelimesine 1070 yılında yazılmış Kutadgu Bilig’de şu satırlarla tesadüf ettik;

Bileyin tise sen okı handasa / Bileyim der isen hendese oku

Açılğay sakış kapğı munda basa / Açılsın sana hesap kapısı ondan sonra

Hendese, kabul gören literatüre göre Arapça bir kelime ve hendese veya handasa olarak kullanımda. Ölçü, ölçme, geometri anlamlarına gelmekte.

Mühendis sözcüğü de hendese kelimesinden türemiş. Zira matematiksel ilimlerin şekil ve cisimleri arasındaki ilişkileri inceleyen dal olarak tanımlanıyor hendese.

Hendese Ne Demek?

Hendese ne demek araştırmasında daha derinlere girince bu sözcüğe Farsça’da da rastladık. Endaze kelimesinden türetilen hendese, geometri (yer ölçümü) anlamını karşılamakta ve kuramsal geometriyi ifade etmekte. Doğru parçası, yüzey ve cisim gibi sürekli nicelikleri konu alan bilim dalı olarak tanımlanıyor.

Peki Hendese Bizim için Ne Demek?

“Tasarımın ve sanatın ilham kaynağı. Bir ölçü ve şekil ilmi.”

Hendesehâne

Hendesehâne, çağdaşlaşma hareketinin ilk kurumu olarak 1. Mahmut döneminde kurulan, batı tarzı ilk askerî okul. Teknik eğitim ve mühendislik eğitimi veren bir kara mühendishanesi.

Fransız arşivlerine göre, İstanbul Haliç’te, Tersânei Âmire’de açılan bu okulun adı Hendese Odası’dır ve 1781 yılından itibaren Mühendishâne olarak adlandırılmıştır.

Tarih sahnesinde hendese kelimesine 1883’te yeniden rastladık. 1883 yılında 2. Abdülhamit tarafından Hendese-i Mülkiye kurulur. Fransa’daki Ecole des Ponts et Chaussees mektebi örnek alınarak kurulan bu askeri okul 1909 yılında bayındırlığa bağlanmış ve adı Mühendis Mektebi olarak değiştirilmiş.

Bizim için hayli ilginç olan ise bilim dünyası için önemli bir dalı olan “zemin mekaniği”nin temelinin 1916 yılında, Mühendis Mektebi’nde, Prof.Dr. Karl von Terzaghi tarafından kurulan ilkel laboratuvarda atılmış olduğu bilgisine ulaşmaktı.

1928’de adı Yüksek Mühendis Mektebi olarak değiştirilen okul nihayet 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi oluyor.

Hendese Kelimesinin Anlamı

Hendese kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumu tarafından geometri olarak belirtilmiştir ve literatürde matematiksel bir terim olarak yer alır.

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalı olarak tanımlanmakta.

Mü-hendese ise geometriyi bilen, bilim bilen anlamını karşılıyor ki biz onlara Hendeseliler diyoruz!

Hendeseli!

Hendeseli, kainatın yaratım dili matematiktir. Kainatın tümünde olduğu gibi tabiatta yer alan pek çok canlı/cansız varlık da üzerinde kutsal geometrinin izlerini taşır.

Bu kutsal matematik, tasarım ve sanatın da yaratımının temelidir.

Sanat Nedir? sorusunu yanıtlarken bahsettiğimiz üzere bir anlamıyla da sanat, doğanın taklit edilmesidir. Bu taklit bir resme, bir fotoğrafa ya da heykele; herhangi bir şeye dönüşür iken mimarisi yine kutsal geometrinin; altın oranın, pi sayısının üzerine inşa edilir.

İşte Hendeseliler, bu ölçüyle üreten tasarımcılar, bu ilimle yaratan sanatçılardan oluşuyor.

#bendehendeseliyim diyenler Hendeseli çatısında bir araya geliyor.

Hendeseli, tasarımın ve sanatın doğasında yeşeren yepyeni bir topluluk..

Share:

Etik Üretim, Sorumlu Tüketim

menü

takipte kal

Hendeseli Blog © 2023 | Tüm hakları saklıdır.