1 Mar 20233 Dakika

Sanat Nedir?

Post thumbnail

Sanat nedir? sorusunun onlarca, belki binlerce tanımı olabilir.

Sanat nedir?

Sanatın ne olduğu, ne anlama geldiği, kişilere ne ifade ettiği, akademik olarak nasıl tanımlandığı, sanatçıların sanat kavramına nasıl yaklaştıkları ve sanat nedir sorusuna verdikleri yanıtlar farklı cümlelerden oluşsa da anlam olarak ortak bir yere temas ediyor:

Sanat, üstün yaratıcılıktır.

Sanat bir ifade biçimidir.

Sanat, varoluşun simgesidir.

Sanat, güzelliktir, hazdır.

Sanat, estetiktir.

Sanat, doğanın taklit edilmesidir.

Sanat, bir şeyi anlamlandırma ve değerlendirme çabasıdır.

Sanat, bir çabadan ortaya çıkan somut şeylerdir.

Sanat, sembolik düşüncenin somut ürüne dönüşmesidir.

Sanatı tek bir dal üzerinden tanımlamak mümkün değildir. Sanat dallarının çeşitliliğini düşününce bu kavramı farklı dalları üzerinden de tanımlamak gerekir. Bütünsel açıdan ele alınmalıdır. Her sanat dalının kendi kuralları, kendi teknikleri, icra edenleri farklılık göstermekle birlikte hepsinde haz duygusu, estetik arayış, izleyiciye, dinleyiciye, seyirciye ulaşma arzusu vardır. Bu açıdan tüm sanat dallarını düşününce ortak cümleler, tanımlar çıkartmak mümkündür.

Kimi sanat teorisyenlerinin de bu fikrimizi destekler söylemleri mevcuttur.

Bu isimler: Arthur Danto, Morris Weitz ve George Dickie.

Artur Danto: “Bir şeyi sanat olarak görmek tek başına görme deneyimine indirgenemez. Yapıtın kendisi dışında başka faktörlere de gereksinimleri vardır. Bunlar sanat teorisi, sanat tarihi bilgisi ve sanat dünyasıdır.”

Morris Weit: “Bir sanat yapıtının sanat yapıtı olduğunun bilinmesi için sanatın tanımına ihtiyaç yoktur.”

George Dickie: “Neyin sanat olduğunu sanat dünyası belirler. Buna “sanatın kurumsal teorisi” denir. Sanat olmanın anlamı takdir edilmiş ve sınıflandırılmış olmaktır.”

Sanatı kavramını sadece kuramcılar değil felsefeciler de tanımlamaya çalışmış. Platon, Aristotales, Sokrates, Kant, Nietzsche, Freud, Hegel, John Dewey, Charles Bordele, George Santayana, Groesse, Schiller, Benedetto Croce

Bir şeye sanat diyebilmek için ortada bir sanat ürünü olması gerekir. Bu bir resim, heykel, fotoğraf olabilir yahut bir sanatçının fikirden yola çıkarak üzerine anlamlar yüklediği bir taş parçası da olabilir, yazılı bir metin de. Fikirlerimiz Dickie ve Danto’nunkilere yakın olmakla birlikte sanatı şu şekilde tanımlamak mümkün:

“Sanat, güzellik kurallarından bağımsız, insan zihninin ürünüdür. Doğanın referans alındığı, duyguların şekillendirdiği, insan etkinlikleri (yapay zekayı tanımdan ayrı tutmak gerekir) sonucu ortaya çıkan estetik üretimlerdir. Bunlar yine resim, heykel, fotoğraf, gravür, tiyatro, dans, opera, bale, müzik, bir film yapıtı, video, yerleştirme olabilir.”

Sanat Nedir Kısaca?

Sanat tanımı için sanat tarihi, sanat ürünleri, felsefe, doğa bilimi, psikoloji üzerine bilgi birikimi olması gerekir. Paleolitik dönemden günümüze kalan mağara resimlerini düşündüğümüzde yapılış amaçları, günümüzde ne ifade ettikleri, hangi konuları işledikleri üzerine düşünmek ve yorum getirmeye çalışmak yukarıda saydıklarımız çerçevesinden resimlere yaklaşmayı zorunlu hale getirir.

Sanat nedir sorusunun cevabı, sanata bütünsel baktığımızda, resim, heykel, fotoğraf, gravür, tiyatro, dans, opera, bale, müzik, bir film yapıtı, video, yerleştirmenin tümü olarak savunulabilir. Tüm bu başlıkları düşündüğümüzde hepsinin insan üretiminin sonucu ortaya çıkan işler olduğu ortada.

O halde, sanatı, insan etkinlikleri sonucu ortaya çıkan estetik üretimdir şeklinde tanımlayabiliriz..

Share:

Etik Üretim, Sorumlu Tüketim

menü

takipte kal

Hendeseli Blog © 2023 | Tüm hakları saklıdır.